Rijkse Connect >>>
Rijkse Connect

Wijzigingen E-commerce en BTW per 1 juli 2021

Met ingang van 1 juli 2021 zal er het nodige gaan wijzigen op het gebied van e-commerce en BTW bij verkoop aan particuliere afnemers.
Deze wijzigingen zijn gebaseerd op de nieuwe EU-richtlijn voor e-commerce.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Wijziging afstandsverkopen (verkopen aan particulieren in andere EU-lidstaten, waarbij de goederen worden vervoerd van de ene naar de andere lidstaat): Hoofdregel wordt: er is BTW verschuldigd in het land van aankomst van de goederen (de andere EU-lidstaat dus). Drempel voor afstandsverkopen wordt € 10.000 per jaar (voor alle EU-landen tezamen). Wanneer de omzet beneden deze drempel blijft, is BTW verschuldigd in het land van vertrek van de goederen. De drempelbedragen van de lidstaten afzonderlijk, komen (m.i.v. 1 juli 2021) te vervallen.
  2. Invoer-vrijstelling (voor goederen met een waarde t/m € 22) vervalt.
  3. Uitbreiding éénloketsysteem (Unieregeling) met: One Stop Shop-aangifte (voor afstandsverkopen en B2C-diensten aan bv. onroerende zaken); Import One Stop Shop-aangifte;
  4. Invoering van de platformfictie.

Voor meer informatie over deze wijzingen verwijzen wij u naar de bijlage.
Mocht u vragen hebben over de bijlage of zich willen aanmelden voor de Unieregeling neemt u dan contact op met uw contactpersoon.

RA NBA RBA NIRPA