Rijkse Connect >>>
Rijkse Connect

Bijeenkomst – In 10 stappen voorbereid op de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG, van kracht. Dat betekent dat vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. In Europees verband heet deze wet General Protection Regulation (GDPR).

De AVG versterkt de privacyrechten van personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt zoals klanten en medewerkers (de zogenaamde ‘betrokkenen’).

Wat betekent de AVG voor u als ondernemer?

Elke ondernemer maar ook verenigingen, overheden en stichtingen moeten zicht houden aan de AVG en vooral aantonen dat de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen worden om aan deze wet te voldoen. Als u een factuur verstuurt, een bestand opslaat (in de cloud) of een nieuwsbrief verstuurt krijgt u al met deze wet te maken.

Bijeenkomst ‘In 10 stappen voorbereid op de AVG’?

Om u om weg te helpen houden wij 24 april as. een bijeenkomst over de AVG. In ongeveer anderhalf uur leggen wij u in 10 heldere stappen uit waar uw bedrijf straks aan dient te voldoen en welke stappen u daarvoor moet zetten.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen ? Meld u dan online aan via deze link .

Locatie:

Van der Valk Hotel Goes
A. Fokkerstraat 100
4462 ET Goes

Programma:

15.00 uur – ontvangst
15.30 uur – inhoudelijk programma
17.00 uur – netwerken
18.00 uur – einde

Meer informatie over deze bijeenkomst of de AVG ?
Neem contact op met uw contactpersoon bij Rijkse of raadpleeg het AVG-dossier op onze website.

RA NBA RBA NIRPA