Rijkse Connect >>>
Rijkse Connect

Opletten bij uitzenden medici

15 augustus 2017

Opletten bij uitzenden medici

De Hoge Raad heeft recentelijk een Hof-oordeel bevestigd. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor het ter beschikking stellen van medisch personeel. De BTW-vrijstelling blijkt dan namelijk niet te gelden.

In deze casus is (kort samengevat) sprake van een BV die (medisch gekwalificeerde) artsen ter beschikking stelt aan ziekenhuizen, alwaar deze artsen dan werkzaamheden verrichten die in principe onder de medische BTW-vrijstelling vallen. De BV sluit hiertoe contracten met de ziekenhuizen. De artsen staan juridisch gezien in een verhouding van ondergeschiktheid ten opzichte van de BV (ze zijn aldaar in loondienst). Ze verrichten hun werkzaamheden (dus) niet zelfstandig.

Het Hof heeft geoordeeld dat in deze situatie de BV omzetbelasting dient te berekenen over de declaraties (van de verrichte werkzaamheden door de artsen) die de BV aan de ziekenhuizen stuurt. De dienst bestaat uit het ter beschikking stellen van personeel. Het feit dat artsen ter beschikking worden gesteld, maakt niet dat daarmee de diensten van de BV als gezondheidskundige verzorging in de zin van de medische BTW vrijstelling kwalificeren. De HR heeft nu bevestigd dat het oordeel van het Hof juist is.

Het is hier dus opletten geblazen!

Deze uitspraak zal namelijk ook gelden voor andere situaties waar medisch personeel ter beschikking gesteld wordt (en die vergelijkbaar is met de casus waar het Hof haar oordeel over gegeven heeft). Denk aan een BV (wellicht een personal holding) van een medisch dienstverlener (alwaar deze dienstverlener in loondienst is), welke BV deze dienstverlener ‘ter beschikking stelt’ aan een andere organisatie alwaar de medische handelingen verricht worden. Hier moet dan BTW in rekening gebracht worden. En die BTW kan over het algemeen bij de inlener niet in aftrek gebracht worden, zodat dit een kostprijsverhogend effect heeft.

Zowel de situaties waar medisch personeel ingehuurd wordt, als die waar medisch personeel ter beschikking gesteld wordt zullen (opnieuw) beoordeeld moeten worden. Wij helpen u daar graag bij!

RA NBA RBA NIRPA