Rijkse Connect >>>
Rijkse Connect

Nieuwsbrief Miljoenennota

Nieuwsbrief Miljoenennota

Hierbij treft u de nieuwsbrief Miljoenennota aan.
Hierin is het belastingpakket van Prinsjesdag 2015 samengevat.

Het belastingpakket van Prinsjesdag 2015 bevat vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2016, Overige fiscale maatregelen 2016, Wet tegemoetkoming loondomein, Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds en Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2015. Let wel: deze aangekondigde maatregelen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht of dat bepaalde voorstellen toch geen doorgang vinden.

RA NBA RBA NIRPA