Nieuws

Ontzorgen in administratie en advies

De UBO-registratie per 27 maart 2022 verplicht!

Vanaf 27 september 2020 dienen eigenaren van ondernemingen of andere personen met zeggenschap in een bedrijf zich in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Tot 27 maart a.s. heeft u de tijd om aan deze verplichting te voldoen. De KvK stuurt op dit moment volop herinneringen naar ondernemingen die nog niet aan deze verplichting voldaan hebben. Ook de banken stellen veel vragen naar aanleiding van het begrip UBO.

Onderstaand geven wij nog even een korte samenvatting van de regelgeving.

Wat is een UBO?
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). 
Bij een B.V. of N.V. bijvoorbeeld gaat het om:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.
   

Wat is het UBO-register?
Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.

Waarom een UBO-register?
Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan:

 • witwassen;
 • corruptie;
 • belastingontduiking;
 • fraude;
 • financiering van terrorisme.

Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.

Hoe werkt het UBO-register?

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:

 • (niet-beursgenoteerde) BV’s en NV’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden;
 • kerkgenootschappen.

Welke gegevens worden openbaar?
Om personen en organisaties in staat te stellen om te bepalen met wie zij zaken (willen) doen, worden een aantal gegevens openbaar:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De overige gegevens zijn niet openbaar en alleen in te zien voor bevoegde autoriteiten.
Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Wie het register wil inzien moet zich eerst registreren, en de UBO krijgt inzicht in hoe vaak zijn of haar informatie wordt bekeken. Bovendien kost het opvragen van de gegevens uit het register geld.

Deadline inschrijven
De registratieverplichting geldt sinds 27 september 2020.
Ondernemingen hebben tot uiterlijk 27 maart 2022 de tijd om hun UBO(s) in te schrijven in het UBO-register.

Wat kan Rijkse doen?
Bij een goede voorbereiding is het doen van de inschrijving in het UBO register vaak relatief eenvoudig. Soms kan het echter ook redelijk complex zijn.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met uw vaste adviseur. In goed overleg met ons komen we er zeker uit !
Wij zijn u graag van dienst en helpen u graag om aan deze verplichting te voldoen.

Rijkse Locatie Middelburg