Nieuws

Ontzorgen in administratie en advies

Einde regeling voor bijzonder uitstel van betaling

Einde regeling voor bijzonder uitstel van betaling wegens corona (per 1 juli a.s.) en eventuele aanvraag of verlening van reeds lopend bijzonder uitstel

Langzaam komen we uit de lock-down en komt onze economie weer beetje-bij-beetje op gang. Door deze ontwikkelingen heeft de belastingdienst besloten om per 1 juli 2021 de regeling voor bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis te beëindigen.

Wat betekent dit?
Het belangrijkste gevolg van het beëindigen van de regeling voor bijzonder uitstel van betaling wegens corona is dat alle nieuw opkomende fiscale verplichtingen vanaf 1 juli 2021 weer tijdig dienen te worden voldaan. Vanwege de corona-pandemie heeft de belastingdienst tijdelijk alle invorderingsmaatregelen stop gezet, maar die zullen dus weer worden opgestart vanaf 1 juli a.s.

Voor belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verkregen, kan gebruik gemaakt worden van een betalingsregeling van 60 maanden m.i.v. 1 oktober 2022. De opgebouwde belastingschulden kunnen worden afgelost in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. De belastingdienst zal een (schriftelijk) voorstel doen voor de te treffen betalingsregeling. Een strikte voorwaarde voor gebruikmaking van deze betalingsregeling is dat nieuwe belastingschulden steeds tijdig worden voldaan. En bovendien moet ook steeds tijdig aangifte worden gedaan. Welke belastingschulden precies in aanmerking komen voor de betalingsregeling is afhankelijk van de vraag of er al dan niet verlenging is aangevraagd van het initiële verkregen uitstel van betaling (van 3 maanden).

U heeft verlening gekregen van het bijzonder uitstel
Wanneer het initiële uitstel van betaling (van 3 maanden) tussentijds is verlengd, komen alle belastingschulden uit de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 in aanmerking voor de betalingsregeling. Bovendien mogen ook belastingschulden van vóór de corona-crisis (pré-coronaschulden) meegenomen worden onder deze betalingsregeling.

Er is uitsluitend sprake van initieel bijzonder uitstel (van 3 maanden), zonder verlenging
De betalingsregeling kan uitsluitend worden toegepast voor belastingschulden die zijn opgebouwd in de periode tussen 12 maart 2020 en de datum waarop het uitstel van betaling is geëindigd. Belastingschulden die zijn ontstaan ná het moment waarop het uitstel van betaling is geëindigd, komen niet in aanmerking voor de betalingsregeling. Hetzelfde geldt voor pré-coronaschulden. Ook voor deze schulden kan geen gebruik gemaakt worden van de betalingsregeling.

Actie benodigd!
Ondernemers die uitsluitend initieel uitstel van betaling hebben gekregen (voor de duur van 3 maanden) en die dit uitstel nog nooit (formeel) hebben verlengd, adviseren wij om in actie te komen wanneer het de verwachting is dat niet tijdig aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Wanneer u namelijk vóór 1 juli a.s. alsnog verzoekt om verlenging van het bijzondere uitstel van betaling, dan kunt u (waarschijnlijk; afhankelijk van de specifieke individuele situatie) voor meer belastingschulden gebruik maken van de betalingsregeling. Wordt dit niet of niet-tijdig gedaan, dan bestaat het risico dat er voor sommige belastingschulden geen gebruik gemaakt kan worden van de betalingsregeling.

Het verzoek tot (aanvraag of) verlenging van belastingschulden kan online of schriftelijk gedaan worden bij de belastingdienst. Voor het aanvragen/verlengen van belastingschulden met een totaal van € 20.000 of hoger is een deskundigenverklaring inclusief liquiditeitsprognose benodigd.

Overige opmerkingen

  1. Het is mogelijk om een schuldenoverzicht op te vragen bij de belastingdienst.
  2. De invorderingsrente wordt in stapjes weer verhoogd. Momenteel is deze rente nog slechts 0,01%, maar deze wordt in stapjes opgebouwd naar 4% met ingang van 1 januari 2024 (te weten: 1% per 1 januari 2022, 2% per 1 juli 2022 en 3% per 1 januari 2023).
  3. Door de hiervoor genoemde verhoging van de invorderingsrente kan het raadzaam zijn om niet volledig gebruik te maken van de betalingsregeling. Het is altijd toegestaan om de openstaande belastingschuld eerder af te betalen.
  4. Vanaf 1 juli 2021 kan (onder voorwaarden) uitsluitend nog een beroep gedaan worden op het reguliere (niet-corona-gerelateerde) uitstelbeleid.