Nieuws

Ontzorgen in administratie en advies

Bijzonder uitstel en voorlopige aanslagen 2021

Het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis is op 1 oktober j.l. afgelopen. Mocht u gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel, dan moet u vanaf 1 oktober 2021 voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 oktober 2021 moet u betalen. Voorlopige aanslagen 2021 hebben een uiterste betaaldatum van 31 december 2021. De Belastingdienst heeft ervoor gekozen om de termijnen tot en met september 2021 onder het bijzonder uitstel te plaatsen. D.w.z.: de termijnen oktober 2021 (1/11 van het aanslagbedrag), november 2021 (1/11) en december 2021 (1/11) moeten tijdig worden betaald!