Rijkse Connect >>>
Rijkse Connect

LIV: tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met laag loon

7 november 2017

LIV: tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag loon

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Vanaf 1 januari 2017 is het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag loon.  hoeft hiervoor helemaal niets aan te vragen. Dit gaat namelijk automatisch via de loonaangifte die wij voor u indienen bij de Belastingdienst.

Om in aanmerking te kunnen komen voor het LIV, heeft de overheid een aantal voorwaarden gesteld:

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

De berekening voor het LIV wordt achteraf berekend over het aantal verloonde uren en heeft dus betrekking op de werknemers die in dienst zijn in 2017 en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

De voorwaarde van minimaal 1.248 verloonde uren per jaar is een harde voorwaarde. Indien de medewerker gerekend over het jaar 2017 op 1.247 verloonde uren zit, dan krijgt u niets.

Indien u een werknemer in dienst heeft die voldoet aan de voorwaarden van het LIV, krijgt u hierover automatisch bericht. Het LIV kan oplopen tot maximaal € 2.000,=.

Wanneer u twijfelt of u werknemers in dienst heeft gehad in 2017 die in aanmerking komen voor dit lage-inkomensvoordeel, kunt u contact opnemen met uw loonadministrateur.

Daarnaast kunt u per 1 januari 2018 worden gecompenseerd in de hogere loonkosten voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit is een tegemoetkoming omdat met ingang van 1 juli 2017 de leeftijd voor het volwassen minimumloon omlaag is gegaan van 23 naar 22 jaar en omdat per die datum ook de wettelijke minimumjeugdlonen gestegen zijn.

De Belastingdienst betaalt het minimumjeugdloonvoordeel automatisch aan u uit indien u hiervoor in aanmerking komt. Deze uitbetaling zal plaatsvinden in de tweede helft van 2019.

RA NBA RBA NIRPA