Rijkse Connect >>>
Rijkse Connect

Laag BTW-tarief van toepassing op reguliere yogalessen!

Recentelijk heeft Rechtbank Noord-Nederland [1] geoordeeld dat reguliere yogalessen (in deze casus een mix van hatha yoga en kundalini yoga) zijn aan te merken als “het gelegenheid geven tot sportbeoefening”, zodat het verlaagde BTW-tarief van toepassing is.

Deze uitspraak is een opsteker voor de yogatrainer in kwestie. De inspecteur was namelijk van mening dat de yogalessen van belanghebbende niet hoofdzakelijk fysiek van aard waren, maar slechts gericht waren op het bereiken van rust en ontspanning, zodat de lessen niet als sportbeoefening konden worden gezien. De rechter was het hier (dus) niet mee eens.

De rechtbank concludeerde dat de reguliere yogalessen van belanghebbende weldegelijk als sportbeoefening konden worden aangemerkt, omdat deze lessen van dien aard zijn dat de deelnemers een actieve fysieke inspanning leveren. Dat deze reguliere yogalessen tevens leiden tot mentale ontspanning, doet daaraan (aldus de rechtbank) niet af. Maatgevend is het niet te verwaarlozen lichamelijke component. Op de reguliere yogalessen mocht dan ook het verlaagde BTW-tarief worden toegepast.

Voor wat betreft zwangerschapsyogalessen concludeerde de rechtbank overigens dat geen sprake is van sportbeoefening, omdat bij die lessen het element van ontspanning en de zwangerschap voorop staat. Zwangerschapsyoga is dan ook belast tegen het normale BTW-tarief.

Dit arrest toont maar weer eens aan dat er, vanwege de vele verschillende vormen van yoga, nog altijd onduidelijkheid kan bestaan over het toe te passen BTW-tarief op yogalessen. Het kan dan ook geen kwaad om de situatie eens tegen het licht te houden en te beoordelen of het juiste tarief wordt toegepast.

Wanneer het normale BTW-tarief wordt toegepast, kan mogelijk een belastingbesparing worden gerealiseerd. In dat geval adviseren wij u tijdig bezwaar te (laten) maken tegen de afdracht van omzetbelasting over het laatste aangiftetijdvak (vierde kwartaal of december) van 2018. Alleen op die manier kunnen uw rechten worden veilig gesteld.

Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst!

 

[1] Rechtbank Noord-Nederland, d.d. 9 oktober 2018 (datum publicatie: 19 december 2018) (ECLI:NL:RBNNE:2018:4465)

RA NBA RBA NIRPA