Rijkse Connect >>>
Rijkse Connect

Gevolgen van leegstand voor BTW-correctie privégebruik van recreatiewoningen

Bent u eigenaar van een recreatiewoning en heeft u de verhuur uitbesteed aan een verhuurbemiddelingskantoor? Dan is het onderstaande bericht voor u van belang, wanneer u de woning voor de BTW als ondernemingsvermogen heeft geëtiketteerd (lees: BTW-aangifte doet) en dit object mede voor privédoeleinden gebruikt.

Recentelijk heeft Rechtbank Noord-Nederland [1] namelijk een belangrijk arrest gewezen. De Rechtbank heeft daarin geoordeeld over de wijze waarop dient te worden omgegaan met leegstand. (Leegstand wordt normaliter niet aan het privégebruik toegerekend.) Deze uitspraak is niet gunstig. De Rechtbank oordeelde namelijk (kortweg) dat de periode van leegstand deels (naar rato) (wél) dient te worden toegerekend aan het privégebruik, waardoor het privégebruik een hoger deel van het totaal wordt. Bij 6 weken privégebruik, 30 weken verhuur en 16 weken leegstand komt de BTW dan voor slechts 43,33/52 voor aftrek in aanmerking en niet voor 46/52 (standpunt belastingplichtige).

Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de BTW-aftrek. Deze uitspraak geldt namelijk niet alleen voor de BTW op de jaarlijkse kosten, maar ook voor de BTW op investeringen. Voor investeringen geldt de zogenaamde herzieningsregeling. Op grond van deze regeling wordt het gebruik gedurende een periode van tien jaar (voor onroerende zaken) en vijf jaar (voor roerende zaken) gevolgd. Een (ten gevolge van deze uitspraak) hoger privégebruik kan een forse beperking van de terug te ontvangen BTW of forse terugbetaling van eerder ontvangen BTW tot gevolg hebben.

Het is op dit moment nog niet bekend of er hoger beroep is aangetekend tegen dit arrest. We zullen dus nog even moeten afwachten of dit oordeel in stand blijft (of wordt bevestigd door een hogere rechter).

Voor de beoordeling van de gevolgen van dit arrest is de tekst van de verhuurbemiddelingsovereenkomst, en dan met name de bepalingen die zien op het privégebruik, van cruciaal belang. Een goede redactie van die overeenkomst zou mogelijk een ontsnapping kunnen bieden aan dit oordeel van de rechtbank. Ter voorkoming van vervelende consequenties achteraf is het raadzaam om uw overeenkomst te laten screenen. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

[1]      Rechtbank Noord-Nederland, d.d. 28 juni 2018 (ECLI:NL:RBNNE:2018:2463)

RA NBA RBA NIRPA