=

13 april 2018

Een accountantsverklaring, wat is dat?

Vaak krijg ik de vraag een accountantsverklaring af te geven. Wel bestaat er soms onduidelijkheid: welke accountantsverklaringen zijn er nu? Kortweg zijn er twee typen te onderkennen: Verklaringen met zekerheid (assurance) en verklaringen zonder zekerheid (non-Assurance).

Ik wil een accountantsverklaring. Help!

In de dagelijkse praktijk wordt vaak gevraagd om een accountantsverklaring af te geven. Zowel bij financiële informatie maar ook bij niet financiële informatie. Het valt mij op dat de betrokkenen het vaak lastig vinden welke typen verklaringen er zijn en welke het best past in hun situatie. Het beroep kent in de basis twee typen verklaringen: Verklaringen met zekerheid en verklaringen zonder zekerheid. Belangrijk is dus te bepalen welke mate van zekerheid je wenst te hebben.

Zekerheid, wat is dat nu?

“Waarborg, veiligheid’ is een van de drie betekenissen van het woord Zekerheid volgens VanDale.nl. De accountant kan met een accountantsverklaring deze ‘veiligheid’ bieden voor partijen die de jaarrekeningen gebruiken. Er heeft een accountant naar gekeken die een conclusie of oordeel geeft over de informatie. Dat geeft zekerheid (assurance). Naast de reguliere ethische normen staat bij deze opdrachten onafhankelijkheid extra hoog in het vaandel.

Mate van zekerheid

Hoewel het soms gewenst is, kan een accountant geen volledige zekerheid geven omdat er in de jaarrekening vaak onzekere elementen zitten (bijv. schattingen) en omdat een accountant simpelweg niet alles kan onderzoeken. Er wordt daarom gesproken van een Redelijke mate van zekerheid. Ook kan de accountant minder werkzaamheden uitvoeren en een Beperkte mate van zekerheid geven.

En de verklaringen zonder zekerheid?

Er bestaan ook verklaringen zonder zekerheid (non-assurance). Dat klinkt vreemd. Maar omdat de accountant niet altijd onderzoekt of de informatie correct is en geen oordeel of conclusie geeft, bestaan er ook verklaringen die geen zekerheid bieden. De rol van de accountant is hierbij meer ondersteunend. De vraag die dan speelt is “Waarom zou ik een Accountant inschakelen?” Partijen die de jaarrekening gebruiken zullen toch toegevoegde waarde ontlenen omdat de verklaring door een accountant is afgegeven. Dit doen ze omdat ze weten dat de accountant moet voldoen aan strikte ethische -en kwaliteitsregels, zoals integriteit en objectiviteit, en de deskundige is op gebied van administratieve verwerking en verslaggeving.

Verklaring of een rapport?

Er bestaan verklaringen en rapporten. De verklaringen worden afgegeven bij historische financiële informatie. Meest voorkomende voorbeeld in de praktijk is de verklaring bij de jaarrekening. Rapporten daarentegen worden afgegeven bij niet historische financiële informatie. Te denken valt dan aan prognoses of inlening van personeel.

En nu concreet!

Kortom: een ‘accountantsverklaring’ kan één van de volgende zijn:

  • Controleverklaring: assurance, historische financiële informatie, bevat een oordeel, redelijke mate van zekerheid, de accountant onderzoekt of informatie correct is.
  • Beoordelingsverklaring: assurance, historische financiële informatie, bevat een conclusie, beperkte mate van zekerheid, de accountant onderzoekt of informatie correct is.
  • Assurance-rapport, assurance, niet historische financiële informatie, bevat een oordeel/conclusie, redelijke of beperkte mate van zekerheid, de accountant onderzoekt of informatie correct is.
  • Onderzoekrapport, assurance, toekomstige financiële informatie, bevat een conclusie, beperkte mate van zekerheid, de accountant onderzoekt of informatie correct is.
  • Samenstelverklaring, non-assurance, betrekking op historische financiële informatie, bevat geen oordeel of conclusie, geen zekerheid, de accountant ondersteunt.
  • Rapport feitelijke bevindingen, non-assurance, betrekking op niet historische financiële informatie, bevat geen oordeel of conclusie, geen zekerheid, de accountant rapporteert alleen bevindingen.

 

DE ACCOUNTANT VERKLAART

Remco de Nooijer AA

Accountant adviseur
Rijkse accountants en adviseurs

 

Rijkse Connect

Logos