Rijkse Connect >>>
Rijkse Connect

Veranderingen omtrent uw factuur aan de gemeente


Stuurt u facturen aan 
gemeente, waterschap of provincie? Dan is onderstaande tekst op u van toepassing. 

Wat verandert er? 

Vanaf 18 april 2019 gaat de gewijzigde aanbestedingswet in. Hierdoor zijn alle overheidsinstellingen verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. E-facturen zijn geen pdf-jes in de bijlage van een mail, maar bestanden die via een digitaal netwerk (PEPPOL) worden verstuurd. Hieronder staat een schematische weergave: 

 

 

Wat zijn de gevolgen? 

Voor overheden betekent dit dat zij hun systemen voor de financiële administratie moeten aanpassen. Bedrijven hebben vanaf 18 april 2019 het recht hun facturen als e-facturen in te dienen. 

Wat is het grootste misverstand? 

Leveranciers van lokale overheden zijn nog niet verplicht om hun factuur vanaf 18 april 2019 digitaal aan te bieden. Leveranciers van de rijksoverheid zijn het wel verplicht, maar deze verplichting geldt al sinds 2017. 

Wat te doen? 

Bedrijven kunnen vanaf 18 april 2019 het verzoek krijgen van een overheidsinstelling om voortaan facturen elektronisch in te dienen. Omdat ze de factuur sneller kunnen verwerken kunnen overheden op deze manier een snellere betaling garanderen dan wanneer er geen e-factuur wordt gestuurd. 

Rijkse iT

Rijkse iT heeft een aantal mogelijkheden bekeken, waardoor we iedereen een advies kunnen geven hoe ze e-facturen kunnen versturen. Duidelijk is dat het via Word en Excel niet mogelijk is en ook niet mogelijk zal worden. Als een ondernemer hier vragen over heeft kunnen wij ze een (vaak gratis) passende oplossing bieden. 

Neem contact met ons op als u vragen heeft over e-factureren. Wij kunnen u helpen. 

 

 

RA NBA RBA NIRPA