Disclaimer

Ontzorgen in administratie en advies

Disclaimer

Als u de website van Rijkse accountants & adviseurs bezoekt, wordt u geacht van deze disclaimer te hebben kennisgenomen.

Informatie

De informatie op onze website wordt zorgvuldig samengesteld. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hiervan is het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met de producten, diensten en activiteiten van Rijkse accountants & adviseurs.

Aansprakelijkheid

We proberen u correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat er desondanks onvolkomenheden kunnen optreden in de op deze website verstrekte informatie.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden. Deze controleert of onderhoudt Rijkse accountants & adviseurs niet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites van derden.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik is het niet toegestaan de inhoud van deze website of iets van deze website te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, op welke wijze dan of in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijkse accountants & adviseurs.