=

Sponsorverzoek?

Rijkse accountants & adviseurs wil een waardevolle bijdrage leveren aan de Zeeuwse samenleving. Daarom helpen we verenigingen, instellingen en maatschappelijke doelen graag bij het bereiken van goede prestaties.

Criteria

Onze doelstelling op het gebied van sponsoring is een bijdrage te leveren aan sport, cultuur en maatschappelijk ondernemen in Zeeland.

Uw sponsoraanvraag dient minimaal aan onderstaande criteria te voldoen:

  • De sponsoring moet verbonden zijn aan sport, cultuur of maatschappelijk ondernemen.
  • Er dient duidelijk te zijn wat de te leveren prestatie is van beide partijen.
  • Rijkse sponsort geen individuen, maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen.
  • Rijkse sponsort geen sporten of evenementen met een hoog risicogehalte.
  • Rijkse sponsort geen organisaties of evenementen die in zijn strijd zijn met algemene normen en waarden.
  • Rijkse sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging.
  • Rijkse sponsort activiteiten die een relatie hebben met het eigen werkgebied Schouwend-Duiveland, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland.
  • Rijkse steunt uitsluitend organisaties zonder winstoogmerk.

 

Aanvragen

Aanvragen voor sponsoring nemen we uitsluitend in behandeling via het aanvraagformulier sponsoring. Het doen van een sponsoraanvraag is geen garantie voor het toekennen van sponsoring, ook al voldoet uw aanvraag aan alle criteria. Binnen vier weken krijgt u van ons bericht.

Aanvraagformulier sponsoring

Velden met * zijn verplicht)

Gegevens organisatie/vereniging/stichting

Naam organisatie/vereniging/stichting*

Doel van de organisatie*

Naam contactpersoon*

Uw telefoon*

Uw adres

Uw postcode *

Uw woonplaats *

Uw e-mailadres *

Informatie aanvraag sponsoring

Om welk project/evenement gaat het*

Datum project/evenement

Locatie

Korte omschrijving doel en doelgroep*

Is het eenmalig? janee (vul hieronder frequentie in)

Uw relatie met Rijkse

Op welke manier wenst u sponsoring?

ondersteuning door medewerkersfaciliteiten/producten/dienstenfinancieel, (bedrag hieronder invullen)

Gewenst bedrag (indien aangekruist)

Wat is de tegenprestatie?*

Zijn er andere sponsors benaderd? neeja (Vul hieronder de ander sponsors in die u benadert)

Wordt het project/evenement in publiciteit gebracht? neeja (geef hieronder hoe, waar, etc)

Zijn er publiciteitsmogelijkheden voor Rijkse? neeja (geef hieronder hoe, waar, etc)

Logos