Rijkse Connect >>>
Rijkse Connect

Belangrijke wijzigingen voor oproepkrachten per 1 januari 2020

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) veranderen ook de regels rond oproepkrachten. Zij krijgen vanaf 1 januari 2020 een stevigere wettelijke positie. Er is geen sprake van overgangsrecht. Zowel werkgevers als oproepkrachten moeten vanaf die datum meteen handelen. En dat vraagt om voorbereiding!

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen rondom oproepkrachten voor u op een rij.

1.Oproeptermijn van vier dagen

Vaak bevatten de schriftelijke contracten met oproepkrachten een oproepregeling. Hierin is vastgelegd binnen welke termijn u als werkgever de oproepkracht moet oproepen. De WAB verplicht u vanaf 1 januari 2020 om oproepkrachten uiterlijk vier dagen van tevoren op te roepen.
Roept u korter van tevoren op? Dan mag de oproepkracht de dienst weigeren.Heeft u een oproepkracht opgeroepen, wat later toch niet nodig blijkt? Dan moet u de oproep minimaal vier dagen van tevoren cancelen. Doet u dat later? Dan moet u het loon over de duur van de oproep gewoon betalen – minimaal drie uren. Ook al werkt de oproepkracht dus niet.

2. Wijze van oproepen

Nieuw wordt ook de wijze van oproepen. Als werkgever moet u schriftelijk of elektronisch oproepen. Doet u dat niet? Dan hoeft de oproepkracht niet te komen werken, ook al was de oproep tijdig.

Ook afzeggen moet schriftelijk of elektronisch. Zegt u wel op tijd, maar alleen mondeling af? Dan kan de oproepkracht aanspraak maken op het loon over de oproep.

3. Aanbieden arbeidsovereenkomst

Verder moet u oproepkrachten na twaalf maanden van oproepwerk een aanbod van vaste uren doen. Dat aanbod moet van eenzelfde omvang zijn als het aantal uren dat de oproepkracht in het afgelopen jaar gemiddeld heeft gewerkt.

Als werkgever krijgt u in de zogeheten dertiende maand de tijd om het aanbod schriftelijk voor te leggen aan de oproepkracht. U moet de oproepkrachten minstens één maand de tijd geven om op het aanbod te reageren.
Als u als werkgever geen aanbod doet, dan heeft de oproepkracht automatisch recht op het loon over de uren die de oproepkracht had als hij het aanbod wel kreeg. Dit betekent dus ook dat als u op 1 januari 2020 al langer dan 12 maanden een
oproepkracht bij u heeft werken, u voor 31 januari 2020 deze oproepkracht een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang!!!!!!

4. Transitievergoeding vanaf datum indiensttreding

Daarnaast krijgen werknemers – dus ook oproepkrachten – vanaf 1 januari 2020 aanspraak op een transitievergoeding vanaf de datum van indiensttreding. Wanneer het dienstverband op uw initiatief eindigt of niet wordt voortgezet, moet u de oproepkracht een transitievergoeding betalen.
De huidige regeling die bepaalt dat u pas na 24 maanden een vergoeding verschuldigd bent, vervalt dus vanaf 1 januari 2020. Omdat de regelgeving geen overgangsrecht kent en een directe werking heeft, bent u voor dienstverbanden die op uw verzoek eindigen, volgend jaar direct een transitievergoeding verschuldigd. Ook wanneer het dienstverband al in 2019 of eerder is aangegaan.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande behoefte hebben aan een nadere toelichting dan kunt u dit kenbaar maken via dit formulier.

RA NBA RBA NIRPA