Algemene voorwaarden

Ontzorgen in administratie en advies

Algemene voorwaarden

Rijkse accountants & adviseurs hanteert de Algemene Voorwaarden van het SRA. Op verzoek sturen wij u deze toe.

Rijkse accountants & adviseurs is ingeschreven onder nummer 20168252 bij de Kamer van Koophandel. BTW nummer NL006073700B01.

Klachten

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een van onze medewerkers of op de dienstverlening van onze organisatie dan kan/kunnen deze zich wenden tot de heer G. Blommaert, emailadres: g.blommaert@rijkse.nl

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Klokkenluidregeling

Daarnaast kent onze organisatie een procedure waarin op basis van anonimiteit het melden van vermeende onregelmatigheden is opgenomen. Lees de klokkenluiderregeling.